Precyzyjna wycena

Cennik serwisu amortyzatorów

Cennik serwisu amortyzatorów gwarancyjnych i pogwarancyjnych

Pobierz szczegółowy cennik serwisu amortyzatorów »


Niniejszy cennik ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.


Regulamin serwisu amortyzatorów

 1. Polityka jakości firmy SPIDER Artur Pająk (Spider Sports) przewiduje wykonanie serwisu amortyzatorów i sztyc mający na celu doprowadzenie ich do stanu fabrycznego przy użyciu oryginalnych części zamiennych i podzespołów oraz z użyciem dedykowanych narzędzi. Jakość naszego serwisu i bezpieczeństwo klientów stawiamy na pierwszym miejscu.
 2. Właścicielem konta w systemie „Serwisant Online” i/lub zlecającym naprawę może być wyłącznie osoba pełnoletnia. Firma SPIDER Artur Pająk (Spider Sports) nie ponosi odpowiedzialności za decyzje dot. akceptacji zleceń i związanych z tym roszczeń finansowych względem firmy dokonane przez osoby niepełnoletnie z wykorzystaniem konta i innych środków komunikacji (telefon, e-mail) przypisanych do konta osoby będącej właścicielem konta.
 3. Do serwisu przyjmujemy wyłącznie sprzęt czysty (amortyzatory przednie, tłumiki, sztyce regulowane, rowery). W innym przypadku pobieramy opłatę za mycie zgodną z cennikiem.
 4. Każda naprawa rozpoczyna się od diagnozy problemu. Staramy się dokładnie określić przyczynę usterki i informujemy klienta o wynikach oględzin oraz dokładnej cenie za serwis.
 5. Całkowity koszt naprawy składa się z:
  • koszt serwisu – koszt pracy serwisanta: demontaż i przygotowanie sprzętu do przeprowadzenia diagnozy, diagnoza, przeprowadzenie serwisu / usunięcie usterki, złożenie amortyzatora, kontrola sprawności.
  • koszt zakupu części/podzespołów – zestawów naprawczych niezbędnych do przeprowadzenia pełnego serwisu i dodatkowych części/komponentów nie wchodzących w skład zestawów naprawczych.
 6. Czas wystawienia diagnozy jest zależny od aktualnego obłożenia serwisu i może wynieść od kilku do kilkunastu dni.
 7. Po przedstawieniu wyniku diagnozy i kosztorysu naprawy oraz po potwierdzeniu w systemie kosztów przez Klienta, otrzymuje on fakturę proformę, którą należy opłacić aby proces naprawy mógł być kontynuowany.
 8. Naprawa realizowana jest po zaksięgowaniu środków na koncie i rozpoczyna się od skompletowania potrzebnych części i podzespołów.
 9. W szczególnych wypadkach, niezależnie od serwisu, czas naprawy może wydłużyć się o czas sprowadzenia dodatkowych części/komponentów nie wchodzących w skład zestawów naprawczych.
 10. W sytuacjach gdy:
  • Klient nie zgadza się na naprawę sprzętu i/lub nie akceptuje kosztów naprawy,
  • Klient rezygnuje z naprawy gdyż jej koszt przekracza wartość dostarczonego sprzętu i jest ona nieopłacalna,
  • nie ma możliwości naprawy ze względu na brak dostępnych u dystrybutora części, serwis pobiera opłatę diagnostyczną zgodną z cennikiem. Opłata pokrywa koszty związane z pracą serwisanta, demontażem i przygotowaniem sprzętu do przeprowadzenia diagnozy. W takiej sytuacji klient otrzymuje powierzony serwisowi sprzęt w częściach – nieposkładany. Niesprawny sprzęt może spowodować zagrożenie dla zdrowia i życia użytkownika.
 11. Jeżeli Klient, np. w wyniku zaistnienia jednej z sytuacji z pkt. 10, zdecyduje się na pozostawienie zdiagnozowanego i nieposkładanego sprzętu w serwisie, nie ponosi opłaty za diagnozę.
 12. W przypadku rezygnacji z naprawy w trakcie jej trwania, klient zobowiązany jest do rozliczenia z serwisem za dotychczasową pracę i użyte części.
 13. Nie udzielamy telefonicznie informacji dotyczących naprawy. Wszystkie informacje dotyczące zlecenia znajdują się na elektronicznej karcie naprawy w systemie "Serwisant Online".
 14. W szczególnych przypadkach, kiedy konieczna jest konsultacja telefoniczna, informacji udzielamy jedynie osobie będącej właścicielem konta lub upoważnionemu pracownikowi firmy mającej konto w naszym systemie "Serwisant Online".
 15. Odbiór naprawionego sprzętu powinien nastąpić w terminie do 14 dni od otrzymania informacji o możliwości odbioru. W przypadku przekroczenia tego terminu naliczana jest opłata zgodna z cennikiem.
 16. Polityka niektórych producentów nie przewiduje możliwości sprzedaży części zamiennych lub wymaga wykonania serwisu o określonym zakresie wyłącznie we wskazanym serwisie mieszczącym się zazwyczaj w siedzibie dystrybutora. W takiej sytuacji w przypadku konieczności przeprowadzenia serwisu amortyzatora lub sztycy w serwisie zewnętrznym nie mają zastosowania aktualne promocje, oferty rabatowe i bony podarunkowe.
 17. Bon podarunkowy Spider Sports służy tylko i wyłącznie do pokrycia kosztu serwisu rozumianego jako koszt pracy serwisanta. Oznacza to, że nie można go wykorzystać do pokrycia kosztu części zamiennych i podzespołów których koszt stanowi całkowity koszt naprawy. Szczegółowa informacja dot. całkowitego kosztu naprawy i elementów składających się na niego znajduje się na karcie naprawy w systemie "Serwisant Online".
 18. Promocje i rabaty nie łączą się z innymi promocjami, rabatami ani bonami podarunkowymi.