Precyzyjna wycena

Cennik serwisu amortyzatorów

Cennik serwisu amortyzatorów gwarancyjnych i pogwarancyjnych

Pobierz szczegółowy cennik serwisu amortyzatorów »


Regulamin serwisu amortyzatorów

 1. Polityka jakości firmy Spider Sports przewiduje wykonanie serwisu amortyzatorów i sztyc mający na celu doprowadzenie ich do stanu fabrycznego przy użyciu oryginalnych części zamiennych i podzespołów oraz z użyciem dedykowanych narzędzi. Jakość naszego serwisu i bezpieczeństwo klientów stawiamy na pierwszym miejscu.
 2. Do serwisu przyjmujemy wyłącznie sprzęt czysty (amortyzatory przednie, tłumiki, sztyce, rowery). W innym przypadku pobieramy opłatę za mycie zgodną z cennikiem.
 3. Każda naprawa rozpoczyna się od diagnozy problemu. Staramy się dokładnie określić przyczynę usterki i informujemy klienta o wynikach oględzin oraz dokładnej cenie za serwis.
 4. Całkowity koszt naprawy składa się z:
  • koszt serwisu – koszt pracy serwisanta: demontaż i przygotowanie sprzętu do przeprowadzenia diagnozy, diagnoza, przeprowadzenie serwisu / usunięcie usterki, złożenie amortyzatora, kontrola sprawności.
  • koszt zakupu części/podzespołów – zestawów naprawczych niezbędnych do przeprowadzenia pełnego serwisu i dodatkowych części/komponentów nie wchodzących w skład zestawów naprawczych.
 5. Czas wystawienia diagnozy jest zależny od aktualnego obłożenia serwisu i może wynieść od kilku do kilkunastu dni.
 6. Po przedstawieniu wyniku diagnozy i kosztorysu naprawy oraz po wyrażeniu przez klienta zgody na naprawę, przystępujemy do zakupu potrzebnych części/ podzespołów oraz usuwania przyczyny usterki.
 7. W szczególnych wypadkach, niezależnie od serwisu, czas naprawy może wydłużyć się o czas sprowadzenia dodatkowych części/komponentów nie wchodzących w skład zestawów naprawczych.
 8. W sytuacjach gdy:
  • klient nie zgadza się na naprawę sprzętu i/lub nie akceptuje kosztów naprawy,
  • klient rezygnuje z naprawy gdyż jej koszt przekracza wartość dostarczonego sprzętu i jest ona nieopłacalna,
  • nie ma możliwości naprawy ze względu na brak dostępnych u dystrybutora części, serwis pobiera opłatę diagnostyczną zgodną z cennikiem. Opłata pokrywa koszty związane z pracą serwisanta, demontażem i przygotowaniem sprzętu do przeprowadzenia diagnozy. W takiej sytuacji klient otrzymuje powierzony serwisowi sprzęt w częściach – nieposkładany. Niesprawny sprzęt może spowodować zagrożenie dla zdrowia i życia użytkownika.
 9. W przypadku rezygnacji z naprawy w trakcie jej trwania, klient zobowiązany jest do rozliczenia z serwisem za dotychczasową pracę i użyte części.
 10. Jeżeli klient, np. w wyniku zaistnienia jednej z sytuacji z pkt. 7, zdecyduje się na pozostawienie zdiagnozowanego i nieposkładanego sprzętu w serwisie, nie ponosi opłaty za diagnozę.
 11. Nie udzielamy telefonicznie informacji dotyczących naprawy. Wszystkie informacje dotyczące zlecenia znajdują się na elektronicznej karcie naprawy w systemie "Serwisant Online".
 12. W szczególnych przypadkach, kiedy konieczna jest konsultacja telefoniczna, informacji udzielamy jedynie osobie będącej właścicielem konta lub upoważnionemu pracownikowi firmy mającej konto w naszym systemie "Serwisant Online".
 13. Odbiór naprawionego sprzętu powinien nastąpić w terminie do 14 dni od otrzymania informacji o możliwości odbioru. W przypadku przekroczenia tego terminu naliczana jest opłata zgodna z cennikiem.
 14. Na każdy naprawiony sprzęt (amortyzator przedni/tylny) naklejamy naklejkę serwisową – plombę. Naklejka serwisowa jest warunkiem gwarancji. Brak naklejki jest równoznaczny z rezygnacją z gwarancji.
 15. Bon podarunkowy Spider Sports służy tylko i wyłącznie do pokrycia kosztu serwisu rozumianego jako koszt pracy serwisanta. Oznacza to, że nie można go wykorzystać do pokrycia kosztu części zamiennych i podzespołów których koszt stanowi całkowity koszt naprawy. Szczegółowa informacja dot. całkowitego kosztu naprawy i elementów składających się na niego znajduje się na karcie naprawy w systemie "Serwisant Online".

 • Zarejestruj się

Rejestracja

Posiadasz konto?
Zaloguj się lub zresetuj hasło